Bor du som pensjonist mer enn 6 mnd i Tyrkia 2 år på rad, så mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Bor du som pensjonist mer enn 6 mnd i Tyrkia 2 år på rad, så mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Mange pensjonister har sikkert lest en del om denne problemstillingen uten å være klar over konsekvensene. Flere har oppholdt seg i Tyrkia i mer enn 6 mnd i mange år, uten at dette har medført noen konsekvenser for den enkelte  For de aller fleste av disse , er det helsemessige årsaker til det lange oppholdet.. Høst, vinter og vår kan være tøffe måneder for personer som sliter med kols, MS, leddgikt, revmatisme osv. hvor oppholdet i Tyrkia bedrer helsen for den enkelte i betydelig grad. Samtidig sparer helsenorge store summer på denne gruppen.

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Relatert+informasjon/n%C3%A5r-opph%C3%B8rer-medlemskapet-i-folketrygden#chapter-2

https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonister-utenfor-eu-e%C3%B8s

Hva kan konsekvensene bli dersom dette blir oppdaget?

Dersom du har benyttet deg av reiseforsikringen din på et av de private sykehusene i forbindelse med sykdom, så risikerer du at du må betale denne summen tilbake. Dette vet vi kan bety store summer. Dersom NAV finner ut av dette, kan det gis tilbakevirkende kraft. Reiseforsikringen forutsetter nemlig at at du er medlem av folketrygden, noe som innebærer at du må oppholde deg i Norge i minst 6 måneder per år. Har du benyttet reiseforsikringen din i forbindelse med sykdom og samtidig bodd i Tyrkia mer enn 6 mnd 2 år på rad, så har du egentlig ikke krav på å få dekket utgiftene. Du kan med andre ord risikere å måtte betale pengene tilbake dersom dette blir oppdaget på et senere tidspunkt.

Hva bør du gjøre for å unngå dette i fremtiden?

Dersom du av helsemessige årsaker finner ut at det er best for deg å bo lenger enn 6 mnd i Tyrkia pr år, så vil jeg anbefale deg å søke frivillig medlemskap i Folketrygden. Tyrkia er ikke med i EØS, og pensjonister kan derfor søke om å bli frivillig medlem i folketrygden  i motsetning til pensjonister i landene innen EØS.  Som dere ser av denne oversikten hentet fra NAV, så kan pensjonister som hovedregel bare være medlem av helsedelen. Det er likevel den viktigste for pensjonistene i denne sammenheng. Bor du og betaler skatt av pensjon til Norge, påløper en trygdeavgift på 2,3%.

Avgiftssatsene for pensjonister

Pensjonister bosatt utenfor EØS:

 
Skatteforhold Avgiftssats
Ordinær trygdeavgift betales sammen med skatten til skattemyndighetene 2,3 %
Betaler ikke skatt til Norge 9,1 %
Ved kildeskatt til Norge 7,4 %

Pensjonister kan som hovedregel bare være medlem i helsedelen.

 

 

Hvordan søker du  om frivillig medlemskap i Folketrygden? 

 

Gå inn på denne linken som du finner på sidene under NAV.no.

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=249734&languagecode=53&veiledertype=privatperson

Husk at NAV har lang saksbehandlingstid- opptil 1/2 år i travle tider.

Husk å sende inn søknaden din i god tid før du reiser nedover.  Viktig også å begrunne søknaden med helsemessige årsaker.

Så er det bare å vente på svar fra NAV.

 

 

 

Det er viktig for meg å nevne at dette er et komplisert område å sette seg inn i. Jag har i dette blogginnlegget kun tatt for meg situasjonen for alderspensjonister med over 20 års botid i Norge.  Innlegget baserer seg på info fra saksbehandler  i NAV internasjonal i Norge.  Er du i tvil om din egen situasjon, så ta kontakt med NAV. Jeg kjenner ikke til reglene i Danmark eller Sverige, men skulle anta at de samme lover og regler gjelder også her.

 

Håper flere av dere vil benytte muligheten til å søke om frivillig medlemskap i folketrygden, slik at du unngår å komme i uønskede situasjoner.

Har du gjennomført denne prosessen som pensjonist, så gi gjerne din tilbakemelding, slik at flere kan ha nytte av dine erfaringer. Har du ordnet dette på andre måter, så er jo det også interessant å høre mer om.

Populære norske blogger