Bor du som pensjonist mer enn 6 mnd i Tyrkia 2 år på rad, så mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Bestill din transfer her. http://www.tryggalanya.com/
Bestill din transfer her.
Husk å dele.

Bor du som pensjonist mer enn 6 mnd i Tyrkia 2 år på rad, så mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

Mange pensjonister har sikkert lest en del om denne problemstillingen uten å være klar over konsekvensene. Flere har oppholdt seg i Tyrkia i mer enn 6 mnd i mange år, uten at dette har medført noen konsekvenser for den enkelte  For de aller fleste av disse , er det helsemessige årsaker til det lange oppholdet. Høst, vinter og vår kan være tøffe måneder for personer som sliter med kols, MS, leddgikt, revmatisme osv. hvor oppholdet i Tyrkia bedrer helsen for den enkelte i betydelig grad. Samtidig sparer helsenorge store summer på denne gruppen.

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Relatert+informasjon/n%C3%A5r-opph%C3%B8rer-medlemskapet-i-folketrygden#chapter-2

https://helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonister-utenfor-eu-e%C3%B8s

Hva kan konsekvensene bli dersom dette blir oppdaget?

Dersom du har benyttet deg av reiseforsikringen din på et av de private sykehusene i forbindelse med sykdom, så risikerer du at du må betale denne summen tilbake. Dette vet vi kan bety store summer. Dersom NAV finner ut av dette, kan det gis tilbakevirkende kraft. Reiseforsikringen forutsetter nemlig at at du er medlem av folketrygden, noe som innebærer at du må oppholde deg i Norge i minst 6 måneder per år. Har du benyttet reiseforsikringen din i forbindelse med sykdom og samtidig bodd i Tyrkia mer enn 6 mnd 2 år på rad, så har du egentlig ikke krav på å få dekket utgiftene. Du kan med andre ord risikere å måtte betale pengene tilbake dersom dette blir oppdaget på et senere tidspunkt.

Hva bør du gjøre for å unngå dette i fremtiden?

Dersom du av helsemessige årsaker finner ut at det er best for deg å bo lenger enn 6 mnd i Tyrkia pr år, så vil jeg anbefale deg å søke frivillig medlemskap i Folketrygden. Tyrkia er ikke med i EØS, og pensjonister kan derfor søke om å bli frivillig medlem i folketrygden  i motsetning til pensjonister i landene innen EØS.  Som dere ser av denne oversikten hentet fra NAV, så kan pensjonister som hovedregel bare være medlem av helsedelen. Det er likevel den viktigste for pensjonistene i denne sammenheng. Bor du og betaler skatt av pensjon til Norge, påløper en trygdeavgift på 2,3%.

Avgiftssatsene for pensjonister

Pensjonister bosatt utenfor EØS:

 
Skatteforhold Avgiftssats
Ordinær trygdeavgift betales sammen med skatten til skattemyndighetene 2,3 %
Betaler ikke skatt til Norge 9,1 %
Ved kildeskatt til Norge 7,4 %

Pensjonister kan som hovedregel bare være medlem i helsedelen.

 

 

Hvordan søker du  om frivillig medlemskap i Folketrygden? 

 

Gå inn på denne linken som du finner på sidene under NAV.no.

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=249734&languagecode=53&veiledertype=privatperson

Husk at NAV har lang saksbehandlingstid- opptil 1/2 år i travle tider.

Husk å sende inn søknaden din i god tid før du reiser nedover.  Viktig også å begrunne søknaden med helsemessige årsaker.

Så er det bare å vente på svar fra NAV.

 

 

 

Det er viktig for meg å nevne at dette er et komplisert område å sette seg inn i. Jag har i dette blogginnlegget kun tatt for meg situasjonen for alderspensjonister med over 20 års botid i Norge.  Innlegget baserer seg på info fra saksbehandler  i NAV internasjonal i Norge.  Er du i tvil om din egen situasjon, så ta kontakt med NAV. Jeg kjenner ikke til reglene i Danmark eller Sverige, men skulle anta at de samme lover og regler gjelder også her.

 

Håper flere av dere vil benytte muligheten til å søke om frivillig medlemskap i folketrygden, slik at du unngår å komme i uønskede situasjoner.

Har du gjennomført denne prosessen som pensjonist, så gi gjerne din tilbakemelding, slik at flere kan ha nytte av dine erfaringer. Har du ordnet dette på andre måter, så er jo det også interessant å høre mer om.

 

16 Comments

 • Frode Møvik

  13. desember 2017 - 11:36

  Veldig interessant!

  • steinar

   13. desember 2017 - 17:13

   Takk for det Frode.

 • Hilde Ingebrigtsen

  13. desember 2017 - 23:02

  Viktig info for mange. Takk Steinar.

  • steinar

   14. desember 2017 - 08:16

   Takk for kommentar Hilde.

 • Anne Grethe Paulsberg

  16. april 2018 - 10:47

  Jeg har et spørsmål :
  Når en har alle papirer i orden , så må en jo ut av Tyrkia i en periode av et år ! Hvor lenge må en være ute av Tyrkia før enn en kan returnere ?
  Noen sier det er nok å dra til Hellas eller lignende for 14 dager , men jeg trodde en måtte dra hjem til Norge ….. På forhånd takk for svar

 • steinar

  16. april 2018 - 15:43

  Hei Anne Grethe. Takk for kommentar. Når det gjelder spm ditt, så ville tatt det opp med NAV utland. Da slipper du mange synse svar. Lykke til.

 • Åse Mari Rutledal Mathisen

  16. april 2018 - 17:22

  Hvor lenge en må være ute av Tyrkia er ikke noe som har med å holde seg innenfor de 6 mnd for å være medlem av folketrygden. Betaler du til Nav utland og alt er i orden så må du søke om Ikamet for å oppholde deg mer en 90 dager i læpet av de siste 180. Det er fra Tyrkisk side og har ikke noe med vår folketrygd å gjøre

  • steinar

   16. april 2018 - 18:20

   Takk for kommentar Åse. Helt riktig som du sier. Jeg er imidlertid usikker på hva Anne Grethe mente med sitt spm. Denne bloggen handlet jo om Folketrygden og ikke om Ikamet. Får håpe ditt svar var det Anne Grethe var på jakt etter. ?

 • Anonym

  17. april 2018 - 09:57

  Takk for gode indslag

 • Toril Skansen

  19. november 2018 - 11:36

  Gjelder dette også uføretrygdet?

  • steinar

   19. november 2018 - 17:18

   Hei Toril. Det gjelder alle pensjonister.

 • Audhild

  19. november 2018 - 18:36

  Jeg snakket med Nav utland om dette med uføretrygd og Tyrkia.
  Der fikk jeg beskjed om at jeg måtte søke på medlemskap i helsedelen og ikke folketrygden da man bare kan være medlem av en ting av disse to.
  Man må oppfylle 3 krav. Ha vanlig ufør, Ikke ikke ung ufør, ha 20 års botid i Norge og ikke være flyktning. Behandlingstiden på søknaden er ca 3 måneder sa de. Denne samtalen hadde jeg ganske nylig med nav internajonal.

  • steinar

   19. november 2018 - 19:56

   Takk for kommentar Audhild. Det er helt riktig, som du også vil lese i bloggen. Viktig er det at flere blir klar over hvilke regler som gjelder.?

 • Anita Atina

  21. november 2018 - 13:37

  Jeg har ett spørsmål ‘ Hvem sæer at man må være ute av Tyrkia ett år- og hvem/hva gjelder dette for ?

 • Kjeril Hansen

  13. januar 2020 - 06:19

  Kommentarer fra 2017! Eldre artikkel virker det som.

  • steinar

   13. januar 2020 - 12:41

   Artikkelen er fra 2017, men problemstillingen er den samme.

Comments are closed.