Trenger du plass i barnehage eller skoleplass i Alanya? Da kan Waldorf eller Steinerskolen være et godt alternativ. 

Bestill din transfer her. http://www.tryggalanya.com/
Bestill din transfer her.
Husk å dele.

Trenger du plass i barnehage eller skoleplass i Alanya? Da kan Waldorf eller Steinerskolen være et godt alternativ.

Derya Satilmis som er førskolelærer har vært med  å starte waldorf Yașam skole og barnehage i Alanya sommer 2016. Derya er norsk statsborger og snakker flytende norsk. Hun er også utdannet som førskolelærer i Norge.

Skolen i Alanya er den første Steinerskole i Tyrkia, og den ble nyåpnet i 2016 i fantastiske nye lokaliteter. Tyrkia ble da det 62 land som har etablert Steinerskole som en del av sitt undervisnings mangfold. Skolen er organisert av foreldre og lærere, som har ingen kommersielle, politiske, religiøse interesser, eller forfølger et spesielt formål.

Skolen har så langt etablert barnehage, samt klassetrinn fra 1-5 klasse. Fra høsten 2018 blir 6 klasse startet opp.

Fordelen for skandinaviske barn er at de kan bruke morsmål i barnehagen som gir trygghet i skole- og barnehagesituasjonen. Det å kunne praktisere sitt eget morsmål på Steinerskolen styrker også elevens forutsetning for å lære nye språk. Barna begynner med flerspråklig læring i barnehagen og det er Tyrkisk, Engelsk og Tysk.

 

https://www.facebook.com/WaldorfAlanya/?fref=ts

http://www.waldorfalanya.org/hakkimizda/okulucretleri/

 

 

 

 

Historie

 

Steinerskolen har sitt navn etter østerrikeren Rudolf Steiner (1861–1925), mest kjent som antroposofiens grunnlegger. Til grunn ligger et erkjennelses- og moralfilosofisk fundament der særlig spørsmålet om menneskets frihet er grundig drøftet.

Steinerskolen er ikke en livssynskole, men en pedagogisk metodeskole. Den bærende idé i Steinerpedagogikken kan kortfattet sies å være; troen på det enkelte menneskets uendelige muligheter.

Steinerskoler, eller Waldorf-skoler, som skolen blir kalt de fleste steder i verden, med unntak av Norge og Danmark, er skoler som bygger på steinerpedagogikk, en utdannelsesfilosofi grunnlagt av den østerrikske filosofen Rudolf Steiner (1861–1925). Steinerpedagogikken, som er en internasjonalt utbredt reformpedagogikk, bygger på Rudolf Steiners antroposofi, og legger særlig vekt på humanistiske dannelsesidealer. Kunst og musikk er også integrert i undervisningen

 

 

 

Undervisningsopplegget ved Steinerskolen

 

Tro på det enkelte menneske – kunst og muntlig formidling
Troen på det enkelte menneskes uendelige muligheter er den bærende idè i Steinerskolen. Målet er å gi barna en mulighet til å finne sin egen vei og mestre sine personlige utfordringer.

Utgangspunktet er en engasjert, muntlig formidling av stoffet fra lærerens side, aller helst i form av en fortelling. Det fortalte er noe som alltid begeistrer og som derfor nedfeller et indre bilde, et fantasibilde i hvert barn som lytter.

Lærestoffet blir kunstnerisk bearbeidet ut fra det indre bilde gjennom tegning, maling, modellering, bevegelse, samtale eller skriving av egne tekster. Barnet lærer seg at alt arbeid er en prosess, et strev. Og det er bildene som får leve, bildene får sin tid i barnet. Dette er en av de store forskjeller på vanlig pedagogikk og Steinerskolen. Sentralt står bestrebelsen om å få fagene til å henge sammen. De store temaer i skoleplanen kommer tilbake i de kunstneriske og praktiske aktiviteter. Hånd, hode og hjerte arbeider i samme retning.

 

Vil du høre mer, så ta kontakt med skolen for nærmere info.

 

 

2 Comments

  • Umm Nareen

    3. april 2018 - 14:53

    Hei. Hva er prisen på skolen (1-5kl) og barnehagen?

Comments are closed.