Har Apollo bevisst boikottet Tyrkia i 2018?

TUI Family Life Pascha Bay Alanya

Har Apollo bevisst boikottet Tyrkia i 2018?

Jeg registrerer at en av Norges ledende reisearrangører ikke har en eneste charterreise fra Norge til Tyrkia for andre året på rad. Er det tilfeldig eller en bevisst politikk?

Leter man opp definisjon av Boikott, så finner man blant annet denne:

Boikott er en handling hvor man frivillig frastår å bruke, kjøpe eller handle med en person, organisasjon eller et land som et uttrykk for protest, vanligvis for sosiale eller politiske årsaker. Hensikten med en boikott er å påføre økonomisk tap på målet, eller å indikere en moralsk indignasjon, å forsøke å tvinge målet til endre politikk eller opptreden.

 

Ønsker Apollo å markere sin misnøye med Tyrkiske politikere?

Kan det ha seg slik at Apollo ønsker å indikere en moralsk indignasjon over den politiske situasjonen i Tyrka? I så fall hvorfor? Vi har jo alle sett at den vestlige presse har vært meget negativ til Tyrkia de siste årene. Det er ikke mye tvil om at pressens omtale av Tyrkia har medført at flere hundre tusen nordmenn fortsatt er engstelige for å dra tilbake dit på ferie igjen. Har Apollo ønsket å videreføre pressens negative holdning til den politiske situasjonen  i landet, ved å kutte charterturer til landet? Ønsket man å fremstå som mer edruelig enn de andre reiselivsaktørene, for på sikt å bli den foretrukne reiselivsarrangør i Norge?

 

 

TUI Family Life Pascha Bay Alanya

Både TUI og Ving melder om eventyrlig økning av salget til Tyrkia i januar så langt.

Mens Apollo i hele 2017 var negativ og pessimistisk til oppgang i salget til Tyrkia, så hadde Ving og TUI  en helt annen tilnærming. Allerede i august 2017 så begge selskapene en positiv tendens til antall bestillinger, og justerte på denne bakgrunn opp antall charterturer fra Norge. Nå ser de begge at dette var en riktig beslutning. Ikke minst hørte de på de mange tusen nordmenn, som høylydt klaget over antall flyvninger og manglende charterturer til Tyrkia. Hvorfor Apollo kuttet alle charterturer til Tyrkia i 2018 er for meg noe merkelig. De vil selvfølgelig argumentere med manglende bestillinger. Mulig det er riktig, men jeg føler meg ikke helt sikker.

 

https://www.abcnyheter.no/reise/reisenyheter/2017/12/25/195358830/nordmenns-interesse-tyrkia-ferie-oker

https://www.abcnyheter.no/reise/2017/08/19/195324863/mobiliserer-til-tyrkia-retur-norske-solturister

 

 

Sunprime C-Lounge Ving Oba Alanya

Støtt opp om reisearrangørene som har tro på Tyrkias fremtid som reisemål.

Jeg er glad på Tyrkias vegne som fremtidens store feriemål for Skandinavere. I tillegg så er jeg fornøyd når både Ving og TUI så klart signaliserer at  de bygger opp kapasiteten for å møte fremtiden. Så håper jeg at de som benytter seg av charterturer, nå støtter opp og bestiller sine reiser gjennom disse selskapene.

Så er det mitt håp at Apollo kryper til korset og erkjenner at sin strategi i forhold til Tyrkia ikke var god, og at de snarest mulig kommer på banen igjen. De har likevel etter min oppfatning tapt renomme og anseelse som reisearrangør gjennom sin “boikott” av Tyrkia.

 

Hva mener du?